+

Jardunaldia: Genero berdintasuna, komunikazioa eta hizkuntza inklusiboa eta ez sexista